Katarzyna Solga

Rafał Chmielewski

Wspieramy kancelarie prawne w zdobywaniu wspaniałego Świata. Robimy to już od kilkunastu lat. Współtworzymy web.lex Bookkeeping - Najwygodniejszą Księgowość Prawniczą.
[Więcej >>>]

Księgowość prawnicza

Metoda kasowa na fakturach dla sądów i prokuratury

Kasia Solga26 czerwca 20213 komentarze

Jeśli świadczysz pomoc prawną z urzędu, wystawiasz faktury dla sądu lub prokuratury za pomoc prawną. Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo wystawić taką fakturę.

Obowiązuje tu szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, z datą otrzymania całości lub części zapłaty. Wymagane jest również oznaczenie „metoda kasowa

Zatem VAT z tej faktury zapłacisz do urzędu dopiero po otrzymaniu pieniędzy od sądu lub prokuratury, nawet jeśli nie wybrałaś czy wybrałeś metody kasowej w VAT.

Zwykle, jeśli nie korzystasz z metody kasowej na stałe, VAT ujmujesz w JPK i płacisz za okres, w którym przypada data wykonania usługi lub wystawienia faktury (za stałą obsługę prawną). Przy fakturach dla sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz prokuratur, dokument wykazuje się w rejestrach VAT dopiero w okresie, w którym otrzymamy płatność.

Oznaczenie „metoda kasowa” jest wymagane nawet jeśli nie korzystamy normalnie z tej metody i nie oznaczamy tak innych faktur.

Jak wystawić fakturę dla sądu lub prokuratury?

Fakturujemy sąd, który wyznaczył nas jako pełnomocnika w sprawie, po uprawomocnieniu się postanowienia o przyznaniu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Często sądy pisemnie zwracają się o wystawienie faktury.

Na fakturze powinny znaleźć się:

 • dane odbiorcy, numer NIP i oczywiście numer faktury
 • dane wystawcy – indywidualnej kancelarii lub spółki, jeśli wykonujesz zawód wyłącznie w spółce, NIP i numer konta do zapłaty
 • data wystawienia – faktyczna data wystawienia dokumentu, nie powinna być późniejsza niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi,
 • data wykonania usługi – data uprawomocnienia się postanowienia o kosztach,
 • data płatności – wyznaczamy datę według uznania,
 • opis usługi, np: pomoc prawna świadczona z urzędu w sprawie o sygn. akt. ………….. Jeśli fakturę wystawia spółka, warto dodać w opisie imię i nazwisko pełnomocnika. Nie jestem zwolennikiem podawania danych klienta, moim zdaniem sygnatura wystarczająco identyfikuje sprawę,
 • jednostka miary i ilość wykonanych usług: 1 usł., 1 szt, – w zależności co oferuje w tym zakresie program do fakturowania,
 • cena jednostkową usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto) – kwota przyznanych kosztów netto,
 • stawkę podatku – obecnie 23%,
 • sumę wartości sprzedaży netto, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto i kwotę należności ogółem – jak na każdej fakturze,
 • oznaczenie „metoda kasowa” – jeśli Twój program do fakturowania nie ma takiego oznaczenia, wpisz je w pole uwagi lub dodaj w dowolnym miejscu na fakturze

Jak zaksięgować fakturę dla sądu oznaczoną metoda kasowa?

Taka faktura powinna być ujęta do podatku dochodowego w dacie wykonania usługi, a do VAT w dacie faktycznej zapłaty. Uwaga, nie w dacie podanej jako data płatności na fakturze, ale w dacie otrzymania całości lub części zapłaty. Jeśli zapłata jest w częściach, wpisów do rejestru sprzedaży VAT będzie tyle, ile płatności. W JPK wykazuje się taki dokument w okresie, w którym przypada płatność, w KPIR z datą wykonania usługi.

Jeśli korzystasz z pomocy księgowej, zwróć na to uwagę, ponieważ to szczególny przepis i nie każdy księgowy to ogarnie. Dodatkowo, do zaksięgowania przekazujesz nie tylko fakturę, ale też dowód otrzymania zapłaty. Jeśli księgujesz samodzielnie, szukaj w programie księgowym opcji metoda kasowa, albo moment obowiązku podatkowego VAT: w dniu zapłaty. 

Co zrobić, jeśli skończył się miesiąc, a płatności nie ma? Wykazujesz fakturę tylko w KPIR, w rejestrach VAT wykażesz dopiero po otrzymaniu pieniędzy.

Jeśli masz pytania, napisz komentarz, chętnie odpowiem.

Więcej o częstych błędach w fakturach VAT możesz przeczytać w na moim blogu, w artykule o błędach w fakturach VAT popełnianych przez prawników.

Pamiętaj też, że możesz raz na zawsze zadbać o prawidłowość swoich rozliczeń i zlecić księgowość nam. Nieograniczone konsultacje z nami są w cenie:-)

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d, art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech 15 listopada, 2021 o 11:42

Pani Kasiu mam pytanie dotyczące daty wykonania usługi wskazywanej na fakturze. Jak dobrze rozumiem jest to data rzeczywistego uprawomocnienia się postanowienia o kosztach, a nie data stwierdzenia prawomocności dokonana przez sędziego referenta, przed skierowaniem do wypłaty. Przykład: w sprawie w której przyznano koszty za pomoc prawną z urzędu w I instancji, następnie zostało wniesione zażalenie na postanowienie „kosztowe”. Sąd II instancji oddalił zażalenie postanowieniem w dniu 16 października. Mając powyższe na względzie data wykonania usługi na fakturze to 16 październik a samą fakturę można wystawić do 15 listopada. Pozdrawiam,
W.

Odpowiedz

Kasia Solga 15 listopada, 2021 o 14:02

Nie znam się na sprawach sądowych aż tak, żeby wiedzieć czy to postanowienie z 16 października jest również wtedy prawomocne. Jeśli jednak pieniądze nie zostały dotąd wypłacone, i sąd czeka na fakturę, sądzę, że można tak przyjąć. Ważne, żeby mieć argumenty dlaczego tak. Potwierdzam, że jeśli uznajemy, że koszty przyznano 16 października, to fakturę można wystawić do 15 listopada. Pozdrawiam serdeczne.

Odpowiedz

Małgorzata 14 lutego, 2023 o 11:52

Pani Kasiu w kwestii VAT to co Pani pisze jest bezsporne. Jeśli chodzi o podatek dochodowy to właśnie poszukiwałam odpowiedzi na to pytanie, aż trafiłam na Pani artykuł. Właśnie mam sytuację o której Pani pisze. Mam wystawioną fakturę za usługę na zlecenie Sądu, wynagrodzenie zgodne z wyrokiem z listopada 2022, faktura wystawiona w styczniu 2023 z datą wykonania usługi styczeń 2023. Szukałam potwierdzenia na to, że data wykonania usługi – to data uprawomocnienia się postanowienia o kosztach ale bez skutku. Czy może Pani podać podstawę prawną ujęcia w przychodach usług na zlecenie Sądu w dacie uprawomocnienia się postanowienia o kosztach. W moim przypadku rozbieżność między wyrokiem a uprawomocnieniem jest na przełomie 2022 a 2023 i zastanawiam się w którym roku powinno to być ujęte w KPiR w przychodach.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez web.lex Bookkeeping sp. z o.o. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: