Katarzyna Solga

Rafał Chmielewski

Wspieramy kancelarie prawne w zdobywaniu wspaniałego Świata. Robimy to już od kilkunastu lat. Współtworzymy web.lex Bookkeeping - Najwygodniejszą Księgowość Prawniczą.
[Więcej >>>]

Księgowość prawnicza

Metoda kasowa na fakturach dla sądów i prokuratury

Kasia Solga26 czerwca 2021Komentarze (0)

Jeśli świadczysz pomoc prawną z urzędu, wystawiasz faktury dla sądu lub prokuratury za pomoc prawną. Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo wystawić taką fakturę.

Obowiązuje tu szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, z datą otrzymania całości lub części zapłaty. Wymagane jest również oznaczenie „metoda kasowa

Zatem VAT z tej faktury zapłacisz do urzędu dopiero po otrzymaniu pieniędzy od sądu lub prokuratury, nawet jeśli nie wybrałaś czy wybrałeś metody kasowej w VAT.

Zwykle, jeśli nie korzystasz z metody kasowej na stałe, VAT ujmujesz w JPK i płacisz za okres, w którym przypada data wykonania usługi lub wystawienia faktury (za stałą obsługę prawną). Przy fakturach dla sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz prokuratur, dokument wykazuje się w rejestrach VAT dopiero w okresie, w którym otrzymamy płatność.

Oznaczenie „metoda kasowa” jest wymagane nawet jeśli nie korzystamy normalnie z tej metody i nie oznaczamy tak innych faktur.

Jak wystawić fakturę dla sądu lub prokuratury?

Fakturujemy sąd, który wyznaczył nas jako pełnomocnika w sprawie, po uprawomocnieniu się postanowienia o przyznaniu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Często sądy pisemnie zwracają się o wystawienie faktury.

Na fakturze powinny znaleźć się:

 • dane odbiorcy, numer NIP i oczywiście numer faktury
 • dane wystawcy – indywidualnej kancelarii lub spółki, jeśli wykonujesz zawód wyłącznie w spółce, NIP i numer konta do zapłaty
 • data wystawienia – faktyczna data wystawienia dokumentu, nie powinna być późniejsza niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi,
 • data wykonania usługi – data uprawomocnienia się postanowienia o kosztach,
 • data płatności – wyznaczamy datę według uznania,
 • opis usługi, np: pomoc prawna świadczona z urzędu w sprawie o sygn. akt. ………….. Jeśli fakturę wystawia spółka, warto dodać w opisie imię i nazwisko pełnomocnika. Nie jestem zwolennikiem podawania danych klienta, moim zdaniem sygnatura wystarczająco identyfikuje sprawę,
 • jednostka miary i ilość wykonanych usług: 1 usł., 1 szt, – w zależności co oferuje w tym zakresie program do fakturowania,
 • cena jednostkową usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto) – kwota przyznanych kosztów netto,
 • stawkę podatku – obecnie 23%,
 • sumę wartości sprzedaży netto, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto i kwotę należności ogółem – jak na każdej fakturze,
 • oznaczenie „metoda kasowa” – jeśli Twój program do fakturowania nie ma takiego oznaczenia, wpisz je w pole uwagi lub dodaj w dowolnym miejscu na fakturze

Jak zaksięgować fakturę dla sądu oznaczoną metoda kasowa?

Taka faktura powinna być ujęta do podatku dochodowego w dacie wykonania usługi, a do VAT w dacie faktycznej zapłaty. Uwaga, nie w dacie podanej jako data płatności na fakturze, ale w dacie otrzymania całości lub części zapłaty. Jeśli zapłata jest w częściach, wpisów do rejestru sprzedaży VAT będzie tyle, ile płatności. W JPK wykazuje się taki dokument w okresie, w którym przypada płatność, w KPIR z datą wykonania usługi.

Jeśli korzystasz z pomocy księgowej, zwróć na to uwagę, ponieważ to szczególny przepis i nie każdy księgowy to ogarnie. Dodatkowo, do zaksięgowania przekazujesz nie tylko fakturę, ale też dowód otrzymania zapłaty. Jeśli księgujesz samodzielnie, szukaj w programie księgowym opcji metoda kasowa, albo moment obowiązku podatkowego VAT: w dniu zapłaty. 

Co zrobić, jeśli skończył się miesiąc, a płatności nie ma? Wykazujesz fakturę tylko w KPIR, w rejestrach VAT wykażesz dopiero po otrzymaniu pieniędzy.

Jeśli masz pytania, napisz komentarz, chętnie odpowiem.

Więcej o częstych błędach w fakturach VAT możesz przeczytać w na moim blogu, w artykule o błędach w fakturach VAT popełnianych przez prawników.

Pamiętaj też, że możesz raz na zawsze zadbać o prawidłowość swoich rozliczeń i zlecić księgowość nam. Nieograniczone konsultacje z nami są w cenie:-)

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d, art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez web.lex Bookkeeping sp. z o.o. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: